Do 30 listopada można składać wnioski do nagrody starosty „Plastry Miodu”

Do 30 listopada można składać wnioski do Nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu”.

W naszych gminach jest z całą pewnością wiele osób, które swoją działalnością, codzienną pracą promują powiat kluczborski, mają swój udział w jego rozwoju, lub zdobywają laury sportowe, działają aktywnie na niwie kulturalnej, w turystyce czy – zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach – osiągają sukcesy w biznesie. Ci ludzie, instytucje, firmy, organizacje mamy szanse docenić, wyróżnić, zgłaszając ich kandydatury do „Plastra Miodu”.

Przypominamy, że wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każdy mieszkaniec powiatu, działające tu instytucje, organizacje pozarządowe, firmy, organy administracji samorządowej. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy starosty.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do „Plastrów Miodu” w kolejnej edycji. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kluczborku, na adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) w terminie do końca listopada br.

Statuetka „Plastra Miodu” to nagroda przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w następujących kategoriach: biznes, turystyka, kultura, sport, nauka, promocja powiatu, za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu. W myśl regulaminu nagrody, jej laureatami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, także obywatele i instytucje z innych państw.

Statuetki są wręczane na uroczystej gali zorganizowanej po zakończeniu roku, za który nagrody są przyznawane.

Projektantem statuetki jest mieszkaniec powiatu kluczborskiego, Józef Zając, plastyk współpracujący z Młodzieżowym Domem Kultury, współautor wielu sukcesów swoich podopiecznych na konkursach w kraju i za granicą, za wyszukiwanie młodych talentów został nagrodzony przez Minister Kultury. Głównym elementem statuetki jest ręka, która ma symbolizować mocną dłoń, a plaster miodu – Ziemię Kluczborską. Podstawę statuetki zdobią motywy symbolizujące każdą z gmin.

Laureatami poprzednich edycji byli:

.
Laureaci „Plastrów Miodu” w 2013 roku

Laureaci „Plastrów Miodu” w 2012 roku

Laureaci „Plastrów Miodu” w 2011 roku

Laureaci „Plastrów Miodu” w 2010 roku

Laureaci „Plastrów Miodu” w 2009 roku

Laureaci „Plastrów Miodu” w 2008 roku

.
Wniosek o przyznanie statuetki „Plaster miodu” (36 kB)

Regulamin przyznawania nagrody (24 kB)

Uchwała Rady Powiatu dotycząca przyznawania nagrody (68 kB)

Uchwała Rady Powiatu zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/2008 (64 kB)Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.