Gmina Kluczbork otrzyma 4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście operacji umieszczono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 120 655 558 zł.

Projekt gminy Kluczbork zakłada budowę 307 przydomowych oczyszczalni w następujących sołectwach: Smardy Górne, Dolne, Nowa Bogacica, Żabiniec, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Bogacica, Bogacica -Krężel.

Inwestycja będzie kosztować 9 173 428,34 PLN z czego unijne dofinansowanie wyniesie dokładnie 4 mln zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą w październiku 2011.

Celem projektu jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujący elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.