I Grand Prix Ziemi Kluczborskiej w Tenisie Stołowym Amatorów

TURNIEJ: Zostanie przeprowadzony w IV rundach, raz w miesiącu (wrzesień, październik, listopad, grudzień-finał)

I TERMIN: 28.09.2013 (sobota) ? godzina 16.00

ORGANIZATOR: UM w Kluczborku, OSiR w Kluczborku, oraz Rada Rodziców przy PSP w Bogacicy

PATRONAT: Burmistrz Kluczborka ? Jarosław Kielar

CELE TURNIEJU: Popularyzacja tenisa stołowego w gminie Kluczbork

MIEJSCE: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy; ul. Szkolna 10

ZGŁOSZENIA: W dniu turnieju na 20 minut przed zawodami

KATEGORIA: AMATORZY (nie posiadający licencji zawodnika)

PUNKTACJA: Do punktacji zaliczane są najlepsze wyniki z trzech turniejów

KLASYFIKACJA: Zostanie podana na turnieju, oraz na stronie internetowej szkoły ? www.psp.bogacica.pl

WPISOWE: 15,00zł. od osoby na każdym turnieju z przeznaczeniem na nagrody i sprzęt sportowy dla PSP w Bogacicy
NAGRODY: Puchary, nagrody rzeczowe, medale,  wszyscy uczestnicy okolicznościowe  dyplomy

PODSUMOWANIA KOŃCOWE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodzica.

INFORMACJE: Kierownik turnieju Janusz Poprawa ? tel. 694 643 301Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.