Masz pomysł na rozwój miasta ? Zgłoś projekt

3227

Od poniedziałku 1 czerwca m0żna zgłaszać własne projekty, poparte 15 głosami, które będą mieć wpływ na rozwój naszego miasta.

Mieszkańcy będą mieć na to 3 miesiące, a po wakacjach Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kluczborku dokona analizy złożonych wniosków. Następnie Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego wybierze zadania, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta Kluczborka. Do rozdysponowania jest 250 tys. zł. Na pojedynczy projekt przeznaczono 50 tys. zł.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta Kluczborka i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

a) budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,

b) działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Zadania zostaną zrealizowane w ramach wydatków budżetu gminy Kluczbork na 2016 rok.

Więcej informacji o Kluczborskim Budżecie Obywatelskim w załącznikach:Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.