Rozstrzygnięto przetarg na Rewitalizację Parku Miejskiego. Przedstawiamy projekty oraz dokładne koszty inwestycji

Rozstrzygnięto przetarg na Rewitalizację Parku Miejskiego. Prace zostaną przeprowadzone w tym roku i będą kosztować ok. 2 mln zł z czego część kosztów sfinansuje Unia Europejska. Prace zostaną zakończone również w tym roku. Rewitalizacja przewiduje m.in.:

Remont Glorietty

Glorietta projektu Hansa Muhlfelda z Lippstad w Westfalii została odsłonięta 30.10.1927 roku. Jest to pomnik bohaterów, mieszkańców Kluczborka, którzy polegli w I wojnie światowej. Pomnik to budowla centralna z kamienia przekryta kopulastym dachem wspartym na czterech filarach. Kopuła była początkowo kryta miedzią i zwieńczona złoconą kulą z żelaznym krzyżem. Wewnątrz budowli we wnękach umieszczone są dwie tablice z piaskowca z wyrytymi nazwiskami 448 poległych podczas I wojny światowej mieszkańców miasta oraz dwie tablice z inskrypcjami. Wewnątrz pod kopułą biegł fryz kopułowy z inskrypcją: ?Im Kampfen und Sterben, in Frene un Tat sind wird Eure Erben, alles ist saat? (W walkach i cierpieniach, w trudach i czynach to jest i będzie Wasze dziedzictwo, taka jest potrzeba).


Zakres remontu będzie obejmował:

1. Wymiana posadzki wewnątrz Glorietty
2. Wykonanie prac konserwatorskich
3. Osadzenie nowych krat w łukach monumentu
4. Naprawa sklepienia wewnątrz Glorietty (renowacja pasu pod kopułą z uczytelnieniem zachowanej inskrypcji)

Koszt remontu: 157.945,30 zł

Remont fontanny

Projektowana fontanna będzie wybudowana na miejscu istniejącego basenu ? sadzawki, po uprzednim rozebraniu istniejącej fontanny i elementów technologicznych oraz wyrównaniu terenu do poziomu istniejących wokół zbiornika alejek.Remont fontanny zakłada instalację 3 dysz do których woda będzie doprowadzana z  wodociągów miejskich. Fontanna będzie również podwodnie oświetlona.


Koszt remontu: 479.840,34 zł

Remont i budowa ścieżek

Projektuje się zastąpienie nawierzchni ziemnej specjalistyczną nawierzchnią mineralną Jej typ jest idealnie dopasowany do zabytkowych parków. W parku projektuje się jednocześnie z wprowadzeniem nowej nawierzchni, regulację szerokości ścieżek parkowych. Łączna powierzchnia wyremontowanych i wybudowanych ścieżek wyniesie 13000 m2.

Koszt remontu: 1.199,797,55 zł

Dodatkowo w ramach rewitalizacji parku miejskiego zostanie wykonane oświetlenie i monitoring (dwie kamery ? jedna przy fontannie druga w nowej części parku).

Koszt remontu: 203.021,90 zł

Fot: Urząd Miejski w KluczborkuJest 2 komentarze

Dodaj swój
  1. 48x48
    As

    Najlepszy jest koszt 13000 m2 ściezek remontowanych i nowych – 1 200 000zł . Cena conajmniej dwukrotnie przekrecona. Powinno to kosztować około 400-600 tyś maksymalnie!. To kto weźmie pozostałe pół miliona? Właściciel firmy, czy podzielą się z tymi którzy do przetargu nie przystąpili ?:-)


Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.

Dodaj nowy komentarz