Zobacz wyniki ankiety o wyborze szkoły

Czym się kierują absolwenci gimnazjów wybierając szkołę ponadgimnazjalną, oraz czy i jaki wpływ mają na ich wybór rodzice? Ankieta przeprowadzona przez Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego dała odpowiedzi na te i inne pytania. Wnioski będą cenną wskazówką przy tworzeniu oferty edukacyjnej.

Ankietę wśród uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają jeszcze w pamięci czym się kierowali przy wyborze przeprowadza się niemal co roku. Sondę wśród rodziców przeprowadzono po raz pierwszy.

Wnioski z ankiety skierowanej do rodziców:

–    43 procent dzieci ankietowanych rodziców wybrało liceum ogólnokształcące, 42 procent wybrało technikum, 15 procent wybrało zasadniczą szkołę zawodową

–    37 procent dzieci kierowało się przy wyborze szkoły swoimi zainteresowaniami, 35 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez dziecko zawodzie, 33 procent tym, że szkoła cieszy się dobrą opinią wśród znajomych

–    39 procent ankietowanych uczniów wskazywało, że źródłem informacji o wybranej szkole była jej strona internetowa, 38 procent uzyskiwało informacje od znajomych, 29 procent na powiatowych targach edukacji i pracy i poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego chodziło dziecko, 25 procent z informatora o szkołach ponadgimnazjalnych

–    47 procent ankietowanych rodziców informacje o wybranej przez dziecko szkole uzyskiwało ze strony internetowej szkoły, 37 procent od znajomych, 24 procent poprzez promocję szkoły w gimnazjum, do którego dziecko uczęszczało

Wnioski z ankiety skierowanej do uczniów:

–    42 procent ankietowanych wybrało technikum, 36 procent – liceum ogólnokształcące, 22 procent ? zasadniczą szkołę zawodową

–    69 procent uczniów podjęło decyzję o wyborze szkoły samodzielnie, a tylko 28 procent wspólnie z rodzicami

–    uczniowie kierowali się przy wyborze szkoły:
44 procent tym, że szkoła kształci w wybranym przez nich zawodzie
37 procent – swoimi zainteresowaniami
36 procent ? dobrą opinią o szkole wśród znajomych
32 procent tym, że szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia
28 procent tym, że w szkole uczą się koledzy i koleżanki

–    uczniowie zdobywali informacje o wybranej szkole:
60 procent wśród znajomych
46 procent ze strony internetowej szkoły
38 procent na powiatowych targach edukacji i pracy

–    uczniowie zamierzają po ukończeniu szkoły:
49 procent ? studiować
21 procent pracować w wybranym przez siebie zawodzie
18 procent jeszcze nie wie, co będzie robićNie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.