Administrator Cmentarza Komunalnego informuje

Z dniem 01 października 2014 roku administratorem cmentarza komunalnego i parafialnego jest Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych z siedzibą w Kluczborku przy ul. Wolności 1A.

telefon/fax  774182415, 774182416

  e-mail: sekretariat@mzokkluczbork.pl

Biuro cmentarza zlokalizowane jest na terenie cmentarza komunalnego, telefony kontaktowe z pracownikami biura cmentarza komunalnego 603 928 488 721 170 554

Biuro czynne jest codzienne (oprócz niedziel i świąt) w godzinach:

– od poniedziałku do piątku od godz. 830 do godz. 1600
–  w soboty od godz. 930 do godz. 1200

Osobą odpowiedzialną za administrowanie cmentarzem  jest Pan Piotr Dąbrowski telefon kontaktowy  603 928 488.

Odpłatność za usługi cmentarne pobierana jest w biurze cmentarza według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku nr LI/547/14 z dnia 03.09.2014 r.

Usługi pogrzebowe świadczone są przez uprawnione firmy pogrzebowe w terminach uzgodnionych z administratorem cmentarza oraz osobami zainteresowanymi (poszczególne parafie, związki wyznaniowe, osoby upoważnione).

Cmentarz komunalny otwarty jest:

– codziennie w godz. od 800 do godz. 2100
– w dniach od 31 października do 02 listopada w godz. od 600 do 2400
– bramy wjazdowe otwarte w godzinach urzędowania biura
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.