Gmina wprowadza Samorządowy Informator SMS. Poczytaj szczegóły

W czwartek 11 marca o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbędzie się konferencja inaugurująca Samorządowy Informator SMS. Poniżej opis czym jest system i na czym będzie polegać.

Co spowodowało, że powstał Samorządowy Informator SMS ?

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, katastrof, poważnych awarii przemysłowych i innych groźnych zagrożeń. W takich momentach niezwykle istotna jest możliwość skorzystania z systemu, który umożliwia skuteczne dotarcie w jak najkrótszym czasie do maksymalnej grupy mieszkańców z informacją, dzięki której będą oni mieli możliwość przygotowania się do nadchodzącego zagrożenia. Da to mieszkańcom szansę by uchronić się przed utratą zdrowia lub nawet życia, a także przed znacznymi stratami materialnymi. Wychodząc temu naprzeciw powstał Samorządowy Informator SMS, który spełnia te oczekiwania.

Jak działa Samorządowy Informator SMS

Samorządowy Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji. Jego główne cechy to podnoszenie lokalnego poziomu bezpieczeństwa oraz unikalny dotychczas sposób przekazywania mieszkańcom ważnych informacji przez władze samorządowe. Informacje z Gminy przekazywane są w postaci wiadomości SMS, dostępne są więc dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy. Mieszkańcy są informowani przy użyciu systemu teleinformatycznego udostępnianego Gminom, który łączy w sobie nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

Początkiem uruchamiania w Gminie Samorządowego Informatora SMS, jest akcja informacyjna wśród mieszkańców Gminy o rozpoczęciu rejestracji Użytkowników. Automatycznie rozpoczyna się również sam proces rejestracji. Użytkownikami są osoby, które chcą otrzymywać informacje od Gminy.

Aby zarejestrować się w Samorządowym Informatorze SMS jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 wysłać wiadomość SMS o treści charakterystycznej dla Gminy, do której Użytkownik chce otrzymywać informacje. Informację o tym, jaką treść wiadomości SMS należy wysłać by zarejestrować się i otrzymywać informacje od konkretnej Gminy, można znaleźć w zakładce Wyszukiwarka kodów (Wyszukiwarka identyfikatorów Gmin). Użytkownik wysyłając wiadomość SMS rejestrującą Go w systemie, ponosi koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie, kończy się potwierdzeniem tego faktu, w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika Gminy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje z Gminy, do której się zarejestrował. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów, wysyłając z numeru telefonu, z którego zarejestrował się w systemie wiadomość SMS o treści charakterystycznej dla Gminy, do której się zarejestrował. Informację o tym, jaką treść wiadomości SMS należy wysłać by wyrejestrować się z konkretnej Gminy, można znaleźć w zakładce Wyszukiwarka kodów (Wyszukiwarka identyfikatorów Gmin).

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS wyrejestrowującą go z systemu ponosi koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Wyrejestrowanie Użytkownika kończy się potwierdzeniem tego faktu, w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym wyrejestrowaniu z wybranej przez Użytkownika Gminy.

W momencie zarejestrowania w grupie pierwszego Użytkownika, Gmina może rozpocząć wysyłanie informacji do użytkowników. Wiadomości do Użytkowników może wysyłać wytypowany przez gminę administrator systemu. Dostęp do panelu administracyjnego, służący do wysyłania informacji do mieszkańców jest ściśle limitowany i kontrolowany przez Gminę. Wiadomości nie może więc wysłać z systemu nikt niepowołany.

Przy pomocy Samorządowego Informatora SMS, można informować na przykład o:
?    zagrożeniach (wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie),
?    imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach organizowanych przez Gminę,
?    awariach i remontach (pęknięta rura-brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu),
?    sesjach Rady lub posiedzeniach komisji w ważnych sprawach

Należy nadmienić również, że jednym z założeń Samorządowego Informatora SMS jest również to, że jest on zupełnie wolny od komercyjnych reklam i ma służyć tylko komunikacji między Gminą a jej mieszkańcami.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Warto jeszcze wspomnieć o kilku innych, istotnych cechach Samorządowego Informatora SMS. System zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim chętnym, co oznacza, że mieszkaniec samodzielnie podejmuje decyzję czy chce być informowany przez Gminę o zagrożeniach i innych istotnych sprawach z życia Gminy. Wyklucza to całkowicie jakąkolwiek formę dyskryminacji i powstawanie barier w dostępie do informacji. Samorządowy Informator SMS zapewnia nieskrępowany dostęp do istotnych informacji, ponieważ system dostarcza Użytkownikom informacje o istotnych sprawach każdemu kto jest w nim zarejestrowany na terenie całego kraju. W końcu korzystanie przez Gminy i Użytkowników z systemu przyczynia się do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego a poprzez większy dostęp do informacji powoduje pobudzenie aktywności społecznej.
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.