Kluczbork: „Bezpieczeństwo Nasza Wspólna Sprawa”

Od 21 do 24 maja na terenie powiatu kluczborskiego przeprowadzono cztery debaty  społeczne. Debaty dotyczyły bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z analizą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kluczborskiego, a także zgłaszać własne wnioski i propozycje związane z jego poprawą.

W okresie od 21 ? 24 marca na terenie powiatu kluczborskiego przeprowadzono debaty społeczne  na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych .

Na zaproszenie Komendanta nadkom. Wojciecha Augustynek odpowiedział Opolski Komendant Wojewódzki Policji, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, instytucji samorządowych, mieszkańcy oraz młodzież .

Organizatorem debat był  Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku.

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku – nadkom. Wojciech Augustynek na każdej z debat przedstawił informacje ogólne o zakresie działania Komendy oraz jej pracowników.

W kolejnej części spotkania policjanci w formie prezentacji przedstawiali i omawiali zagadnienia  obejmujące  tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych.

Przedstawione prezentacje były punktem wyjściowym do dyskusji. Uczestnicy zgłaszali własne wnioski oraz propozycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kluczborskiego.

Komendant zapewnił, że zgłaszane przez uczestników propozycje oraz wnioski po rozważeniu będą brane pod uwagę  podczas codziennych służb policjantów i planowanych działaniach.

Aniela Pluta / KPP Kluczbork
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.