LIGA TENISA STOŁOWEGO: Szkoły Podstawowe i Gimnazja. II Grand Prix

LIGA TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW SEZON 2013/2014

II GRAND PRIX ZIEMI KLUCZBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM AMATORÓW

IV TERMIN – LIGA T.S. DLA DZIECI: 18.01.2014 (sobota) ? godzina 12.00
I TERMIN – GRAND PRIX:    18.01.2014 (sobota) ? godzina 16.00

ORGANIZATOR: UM w Kluczborku, OSiR w Kluczborku, oraz Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej
PATRONAT: Burmistrz Kluczborka ? Jarosław Kielar; Dyrektor OSiR ? Andrzej Olech
CELE TURNIEJU: Popularyzacja tenisa stołowego w gminie Kluczbork
MIEJSCE: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy; ul. Szkolna 10
TURNIEJ: GRAND PRIX-zostanie przeprowadzony w IV rundach, raz w miesiącu (styczeń, luty, marzec, kwiecień-finał)
LIGA TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI- będzie realizowana w formie turniejowej- sześć turniejów, raz w miesiącu (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec-finał)

ZGŁOSZENIA: W dniu turnieju na 20 minut przed zawodami
KATEGORIA:  GRAND PRIX – AMATORZY (nie posiadający licencji zawodnika)
LIGA T.S. DLA DZIECI – Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
PUNKTACJA: GRAND PRIX -Do punktacji zaliczane są najlepsze wyniki z trzech turniejów
LIGA T.S. DLA DZIECI – Do punktacji końcowej zaliczane są najlepsze wyniki z pięciu turniejów
KLASYFIKACJA: Zostanie podana na turnieju, oraz na stronach internetowych www.psp.bogacica.pl   www.kluczbork.eu  www.osir.kluczbork.pl
WPISOWE: GRAND PRIX – 15,00zł. od osoby na każdym turnieju z  przeznaczeniem na nagrody.
NAGRODY: Puchary, nagrody rzeczowe,  medale,  wszyscy uczestnicy okolicznościowe  dyplomy
PODSUMOWANIA KOŃCOWE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996r. należy do uczestników. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodzica.
Dowóz dzieci na zawody zapewniają rodzice.
INFORMACJE: Kierownik turnieju Janusz Poprawa ? tel. 694 643 301Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.