Powiat kluczborski przejął nieodpłatnie działkę przy ulicy Jagiellońskiej

jag_anr_big

Powiat kluczborski przejął nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 6,7 hektarową działkę przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku, wartą 8,9 mln zł między Intermarche a Osiedlem Malarzy. Pod warunkiem wykorzystania jej na cele publiczne.

Uwzględniając ten warunek we wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie ziemi władze powiatu przedstawiły wstępny plan zabudowy działki przy ul. Jagiellońskiej. Mogą tam powstać m.in.: mieszkania chronione wraz z miejscami rekreacyjno-wypoczynkowymi, kompleks edukacyjno-kulturalny z miejscem, gdzie może być stworzone miejsce spotkań dla mieszkańców powiatu, mogą tam powstać instytucje edukacyjne i szkoleniowo-doradcze, siedziby organizacji społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, budynki do organizacji wystaw, seminariów i sympozjów, oraz duży parking.

Chcemy stworzyć na tym obszarze Powiatowe Centrum Społeczno – Edukacyjno – Kulturalne – mówi Jakub Goliński, członek Zarządu Powiatu

Przedstawiona we wniosku do ANR wizja zagospodarowania jest wstępną koncepcją, zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork.

Konkretna koncepcja zabudowy terenów przy ul. Jagiellońskiej jest opracowywana. Teraz, po przejęciu działki skoncentrujemy się na pozyskaniu dofinansowania na jej zagospodarowanie na cele publiczne. Według zapowiedzi w nowym rozdaniu unijnym mają być na to pieniądze – dodaje Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Powiat zamierza je pozyskać m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Agencja Nieruchomości Rolnych może przekazywać swoje działki nieodpłatnie na cele społeczne.

W umowie zastrzegliśmy jednak, że powiat musi w ciągu 7 lat zabudować przekazany teren – mówi Andrzej Butra, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych.

Oprac. M. Kluf
Nie ma komentarzy

Dodaj swój

Zabrania się podczas komentowania naruszania dóbr osobistych i norm społecznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy bez przyczyny.

Treść komentarza jest własnością twórcy i tylko on jest za nie odpowiedzialny. Redakcja serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy.

Niniejszyn pisząc komentarz zgadzasz się z tymi warunkami.